Szolgáltatások

Áttekintésképp és a teljesség igénye nélkül az alábbi, igen vázlatos szolgáltatási tipológia fedi le irodánk tevékenységét. Kérjük, forduljon hozzánk konkrét kérdésével, felvetésével és díjmentesen tájékoztatjuk, hogy tudunk-e az adott ügyben segíteni.

 • Cégalapítás – tanácsadás tevékenységi körök megválasztásánál, engedélyköteles tevékenységek, tulajdonosi struktúra, vezetői jogkörök kialakításánál
 • Cégbejegyzés gyorsan, hatékonyan
 • Változásbejegyzési eljárások – könyvvizsgáló kinevezése, ügyvezető kinevezés és visszahívás, székhely áthelyezés, fióktelep, telephely létesítés és megszüntetés, tagváltás, tőkeemelés és -leszállítás, könyvvezetés pénznemének megváltoztatása, cégképviseletre jogosult munkavállalók körének és jogkörének szabályozása, stb.
 • Tagsági jogok és kötelezettségek szabályozása, szindikátusi szerződések
 • Tőkemegfelelés – saját tőke helyreállítására irányuló cégjogi teendők, tőkerendezés tagi kölcsönből
 • Átstruktúrálás, Átalakulások – hathatós segítség M&A területen, cégcsoporton belüli vagy külső féllel való egyesülés, beolvadás, kiválás, stb., társasági formaváltás, tulajdonosi generációváltás
 • Cégvásárlás – célpont jogi átvilágítása és felvásárlással kapcsolatos tranzakciós dokumentumok elkészítése, üzletrész-adásvételi szerződések
 • Végelszámolás jogi teendői
 • Ügyrendek (igazgatóság, felügyelőbizottság)
 • Meghatalmazások (eseti képviseleti jogkörök szabályozása)
 • Corporate secretary –legfőbb szerv ülésének jegyzőkönyvezése, határozatok szövegezése, a szükséges cégjogi teendők követése, éves beszámolóval kapcsolatos okiratok szerkesztése, projektmenedzsment, cégkivonatok beszerzése, hitelesítése
 • Törvényességi felügyeleti eljárásokban segítségnyújtás
 • Adatvédelem, GDPR, pénzmosás-elleni előírásoknak való megfelelés, szabályzatok és tájékoztatók elkészítése, a változó jogi környezetről való felvilágosítás és a szükséges teendők ellátása
 • Visszaélés-bejelentés (Whistleblowing) szabályzatok, tájékoztatók, iratminták készítése, vállalkozás támogatása bejelentések kivizsgálásában, minősítésében. Etikai kódex
 • Belső szabályzatok készítése
 • Menedzsment képzése (vezető tisztségviselői felelősség, jogszabályi kötelezettségek kiemelt területeken, egyes operatív kockázatok)
 • Belső jogi munkatárs helyett kiszervezett komplex jogászi feladatok ellátása együttműködve a szükséges egyéb területek képviselőivel

Munkajog, HR

 • Munkaszerződések, sablonok készítése, véleményezése, mindenre kiterjedő tanácsadás és konzultáció
 • Vezető tisztségviselői szerződések
 • Külföldi munkavállalók szerződései
 • Szerződés-módosítások
 • Munkaviszony megszüntetése munkáltatói és munkavállalói részről, felmondási nyilatkozat vagy közös megegyezéses megszüntető megállapodás elkészítése, véleményezése és vonatkozó tanácsadás, lebonyolítás
 • Munkáltatói jogutódlás
 • Csoportos létszámcsökkentés
 • Tanulmányi szerződés
 • Versenytilalmi megállapodások
 • Belső szabályzatok (informatika, cégautó, cafetéria, stb.)
 • Munkaügyi jogviták
 • Képviselet ellenőrzési eljárásokban

Kereskedelmi jog

 • Legkülönfélébb vevői és szállítói szerződések készítése, véleményezése, a cég életében felmerülő megállapodások kapcsán általános támogatás
 • A társaság profiljába tartozó megbízási, vállalkozási szerződések, keretmegállapodások, ászf-ek készítése, aktualizálása, szállító szerződéseinek átvizsgálása
 • Szállítási szerződések, viszonteladói és franchise-megállapodások
 • Reklámok, promóciók, játékszabályok véleményezése

Ingatlanjog

 • Ingatlanok (lakóingatlan, lakossági, kereskedelmi vagy ipari ingatlan) adás-vétele, csere, ajándékozás, állami kedvezményekkel és banki finanszírozással kapcsolatos támogatás
 • Bérleti szerződések bérbeadói és bérlői oldalról a magán- és kereskedelmi szektorban (lakásbérlet, irodabérlet)
 • Ingatlan-kezelési szerződések (property/facility management)
 • Egyes jogok, terhek bejegyzése (jelzálogjog, használati jog, stb.) és törlése
 • Kis létszámú társasházak alapító okirat módosítása

Fogyasztóvédelem

 • Kiskereskedelem körében üzlethelyiségre vonatkozó szabályok, adatvédelmi kérdések, címkézés, ár-feltüntetés, nyelvhasználat
 • Reklám és marketing kérdések
 • Fogyasztói jogok érvényre juttatása, szavatossági igények és megfelelő gyakorlat kialakítása vállalkozások számára

Egyéb

 • Polgári peres eljárások, munkaügyi perek
 • Jogvita lezárása egyezséggel
 • Peren kívüli eljárások
 • Követeléskezelés, ügyvédi fizetési felszólítás, fizetési meghagyásos eljárás, felszámolási eljárás
 • Képviselet fizetésképtelenségi eljárásokban (csődeljárás, felszámolás)
 • Tartási, életjáradéki szerződés
 • Végrendelet, öröklési szerződés
 • Adatvédelmi kérdések, GDPR megfelelés
 • Szerzői jogi szerződések, felhasználási, jogdíj-megállapodások
 • Általános tanácsadás polgári jogi területen

Agrárjog

 • Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásokból származó jogviták rendezése:
  • Támogatói okiratból (pl. horizontális szántó TECS, ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása, állatjóléti támogatás, stb.) eredő követelések - képviselet ellátása a kifogáskezelési és polgári peres eljárásokban
  • Támogatási határozatból (fiatal gazda, erdő-környezetvédelmi intézkedések stb.) eredő követelések - képviselet ellátása a közigazgatási eljárásokban, fellebbezés szerkesztése a vitatott közigazgatási határozatok ellen, képviselet ellátása közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben
 • Termőfölddel kapcsolatos szerződések szerkesztése
  • Termőföld adásvételi szerződés,
  • Mezőgazdasági haszonbérleti szerződés,
  • Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok megosztására irányuló eljárással kapcsolatos szerződés
 • Vízjogi ügyekben szükséges szerződések szerkesztése
  • vízvezetési szolgalmi jog alapítása,
  • vízjogi engedélyekkel kapcsolatos eljárásokban képviselet,
  • öntözési közösségekkel kapcsolatos ügyek
© Vályi Ügyvédi Iroda - 2024
Ezt a honlapot a Vályi Ügyvédi Iroda (1095 Budapest, Boráros tér 7. 3. lph. 4. em. 8.), a Budapesti Ügyvédi Kamaránál bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.mük.hu honlapon találhatóak.

Minden jog fenntartva. © 2024 Vályi Ügyvédi Iroda
design: Moles Béla
Tegye fel kérdését!
apartmentuserusersstorecartquestion-circlelayers